Bia Hà Nội - Thanh Hóa: Lợi nhuận sụt giảm trong năm 2023

02/03/2024 00:02

Trong năm 2023, Bia Hà Nội - Thanh Hóa ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 5 tỷ đồng, tương đương mức sụt giảm 50% so với năm 2022.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023, trong năm 2023 Công ty CP Bia Hà Nội - Thanh Hóa (Bia Thanh Hóa) ghi nhận doanh thu 1.534 tỷ đồng, giảm 100 tỷ đồng và tương đương 94% so với năm 2022.

Trong kết quả doanh thu nghìn tỷ, giá vốn Bia Thanh Hóa chiếm tỷ trọng lớn với 1.388 tỷ đồng, chiếm 90% tổng giá trị doanh thu. Kết quả trên khiến lợi nhuận gộp của Bia Thanh Hóa còn ghi nhận hơn 117 tỷ đồng, tương đương khoảng 75% mức lợi nhuận gộp 156 tỷ đồng cùng kỳ năm liền trước.

Trong năm 2023, Bia Thanh Hóa tiếp tục ghi nhận các khoản chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức cao lần lượt là 132,6 tỷ và 36,8 tỷ đồng, khiến lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh âm hơn 49,4 tỷ đồng, tăng 1 tỷ đồng so với mức âm hơn 48 tỷ cùng kỳ năm trước.

Tiêu dùng & Dư luận - Bia Hà Nội - Thanh Hóa: Lợi nhuận sụt giảm trong năm 2023

Nhà máy Bia Thanh Hóa.

Tuy vậy, tương tự những năm trước, mặc dù ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh âm tuy nhiên lợi nhuận trước thuế của Bia Thanh Hóa tiếp tục được "cứu" bời các khoản thu nhập khác. Theo đó, trong năm nay đơn vị ghi nhận lợi nhuận khác 55,8 tỷ đồng, giảm nhẹ 6 tỷ đồng so với năm 2022. Mức lợi nhuận khác này đã đủ giúp Bia Thanh Hóa ghi nhận khoản lợi nhuận trước thuế 6,38 tỷ đồng, tương đương 45% mức lợi nhuận trước thuế cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2023, Bia Thanh Hóa tiếp tục không ghi nhận biến động lớn về tài sản và nguồn vốn, phản ánh thực trạng đơn vị này không có nhiều hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh mới, mà tiếp tục trạng thái duy trì và tập trung thực hiện hỗ trợ phân phối các sản phẩm cho Công ty CP Bia rượu và nước giải khát Hà Nội (Habeco), là Công ty mẹ của Bia Thanh Hóa.  

Theo đó, tại thời điểm 31/12/2023, Bia Thanh Hóa ghi nhận tổng tài sản đạt 317 tỷ đồng, tăng nhẹ 4 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tài sản ngắn hạn ghi nhận 248 tỷ đồng, tăng 9 tỷ so với cùng kỳ. Tài Sản dài hạn ghi nhận 69,5 tỷ đồng, giảm 5 tỷ so với cùng kỳ.

Trong tài sản ngắn hạn, chiếm tỷ trọng lớn vẫn là các khoản mục như tiền và tương đương tiền 60 tỷ đồng, tăng 16 tỷ so với cùng kỳ; phải thu ngắn hạn hơn 118 tỷ, giảm 6 tỷ so với cùng kỳ; hàng tồn kho 59 tỷ đồng, giảm 5 tỷ so với cùng kỳ; còn lại khoản đầu tư tài chính ngắn han gần 10 tỷ đồng.

Tại khoản mục tài sản dài hạn, đơn vị ghi nhận tài sản cố định còn lại 53 tỷ đồng, giảm nhẹ 3 tỷ đồng do khấu hao tài sản, cho thấy đơn vị không có thêm các khoản đầu tư mới về tài sản cố định; còn lại là các khoản tài sản dài hạn khác 15 tỷ đồng, chủ yếu tới từ các khoản chi phí trả trước dài hạn.  

Tiêu dùng & Dư luận - Bia Hà Nội - Thanh Hóa: Lợi nhuận sụt giảm trong năm 2023 (Hình 2).

Dây chuyền sản xuất Bia Thanh Hóa.

Về nguồn vốn, tương ứng với tài sản, khoản mục này không ghi nhận biến động đáng kể. Theo đó, nợ phải trả đơn vị ghi nhận 168 tỷ đồng, tăng 9 tỷ đồng so với cùng kỳ; vốn chủ sở hữu ghi nhận 148 tỷ đồng, giảm 5 tỷ đồng. 

Các mục đáng chú ý về phía nguồn vốn của Bia Thanh Hóa có vốn góp chủ sỡ hữu ghi nhận 114 tỷ đồng; quỹ đầu tư phát triển 19 tỷ đồng. Trong năm 2022, đơn vị cũng đã trích 10 tỷ đồng để chi trả cố tức khiến lợi nhuận chưa phân phối kỳ này còn ghi nhận 10 tỷ đồng, giảm 5 tỷ so với cùng kỳ năm trước.  

Theo tìm hiểu của Người Đưa Tin, hiện Habeco đang nắm 55% cổ phần của Bia Hà Nội- Thanh Hóa. Trong khi đó, Bộ Công Thương nắm 81,79% cố phần của bia Hà Nội.

Bia Thanh Hóa hiện niêm yết trên sàn HNX. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 1/3, thị giá THB ghi nhận mứ 11,2 nghìn/cổ phiếu và khối lượng giao dịch 1.000 cổ phiếu.

Bạn đang đọc bài viết "Bia Hà Nội - Thanh Hóa: Lợi nhuận sụt giảm trong năm 2023" tại chuyên mục Kinh tế.