Bình Phước: Người dân hồ hởi vào vụ thu hoạch điều

Người dân tỉnh Bình Phước bắt đầu vào vụ thu hoạch hạt điều những ngày đầu năm Giáp Thìn 2024.