Đại hội Đại biểu Hội Luật gia tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2024-2029

17/04/2024 20:30

Đại hội lần thứ VI của Hội Luật gia tỉnh Đắk Lắk đã bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 19 người. Luật gia Nguyễn Tuấn Quang được bầu làm Chủ tịch Hội.

Nhiều kết quả nổi bật

Chiều 17/4, Hội Luật gia tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Tham dự và chỉ đạo đại hội có Luật gia Trần Đức Long, Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam; bà Phạm Thị Phương Hoa, Trưởng Ban pháp chế, HĐND tỉnh Đắk Lắk; ông Lê Đình Phát, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Lắk. Đại hội còn có sự tham dự của đại diện các sở, ban, ban ngành tỉnh Đắk Lắk và 96 đại biểu chính thức.

Hội Luật gia tỉnh Đắk Lắk có 1.023 hội viên (gồm 757 hội viên chính thức được cấp thẻ, 264 hội viên chính thức chưa được cấp thẻ và 2 hội viên danh dự), với 19 đơn vị (trong đó có 8 hội cấp huyện và 11 chi hội trực thuộc).

Sự kiện - Đại hội Đại biểu Hội Luật gia tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2024-2029

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh khóa VI.

Nhờ sự đoàn kết, nỗ lực của các cấp Hội và hội viên nên trong nhiệm kỳ V, nhiệm kỳ 2016-2021, tất cả các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra đều được lãnh đạo Hội Luật gia tỉnh triển khai kịp thời và đạt kết quả tốt. Bộ máy tổ chức Hội ngày được mở rộng đến các cấp, đội ngũ hội viên phát triển mạnh đến cơ sở.

Công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của Hội tiếp tục được đẩy mạnh. Nội dung, hình thức và phương pháp tham gia ngày càng phong phú, chất lượng và hiệu quả ngày càng được nâng cao, góp phần tích cực vào việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại và hòa giải ở cơ sở tiếp tục được củng cố và có bước phát triển mới, nội dung, phương thức hoạt động ngày càng thiết thực, đa dạng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của xã hội và người dân, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích của nhân dân, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được tăng cường và đạt được nhiều kết quả, góp phần tích cực vào việc thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý đã đáp ứng kịp thời nhu cầu của công dân, tổ chức trên địa bàn tỉnh, nhất là người nghèo và đối tượng chính sách.

Sự kiện - Đại hội Đại biểu Hội Luật gia tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2024-2029 (Hình 2).

Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Đắk Lắk khóa VI diễn ra nghiêm túc.

Những kết quả nói trên đã góp phần đáng kể trong việc đưa pháp luật vào cuộc sống, nâng cao dân trí pháp lý, hạn chế các vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, phục vụ cho công cuộc đổi mới và phát triển ở tỉnh nhà trong những năm qua.

Luật gia Nguyễn Đình Triết, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ V khẳng định, để đạt được những kết quả nói trên là nhờ vào sự chỉ đạo kịp thời của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự quan tâm hỗ trợ của HĐND và UBND tỉnh, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, sự nhiệt tình, vận dụng sáng tạo của Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh, Ban Chấp hành các Thành hội, Huyện hội, các Chi hội Luật gia trực thuộc và sự nỗ lực cố gắng của các hội viên đã tự nguyện hoạt động vì tôn chỉ, mục đích và chức năng hoạt động của Hội.

Cần nâng cao năng lực điều hành của các cấp Hội

Tại đại hội, các đại biểu đã có nhiều bài tham luận, thảo luận về những kết quả đã đạt được, cũng như những tồn tại, hạn chế của Hội trong nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng hoạt động khóa VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội và phát triển hội viên; nâng cao chất lượng, hiệu quả tham gia xây dựng pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống; nâng cao hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân…

Sự kiện - Đại hội Đại biểu Hội Luật gia tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2024-2029 (Hình 3).

Các đại biểu tham luận tại đại hội. 

Phát biểu tại đại hội, Luật gia Trần Đức Long cho biết, Hội Luật gia tỉnh Đắk Lắk là đơn vị đầu tiên trong 63 tỉnh, thành hội tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội Hội Luật gia tỉnh Đắk Lắk lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029 là một sự kiện chính trị quan trọng của cán bộ, hội viên Hội Luật gia tỉnh Đắk Lắk. Thành công của đại hội sẽ đánh dấu bước phát triển mới của Hội Luật gia tỉnh và góp phần rất quan trọng vào thành công chung của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIV sắp tới.

Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cũng đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua của Hội Luật gia tỉnh Đắk Lắk. Với những kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của Hội đã góp phần đáng kể trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đồng thời, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019- 2024.

Để tiếp phục phát huy những kết quả đã đạt được và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Trần Đức Long đề nghị Hội Luật gia Việt Nam tiếp tục xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong hội viên là công tác trọng tâm, nhằm xây dựng Hội mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Đồng thời, cần tiếp tục có kế hoạch phổ biến quán triệt sâu rộng trong toàn thể cán bộ, hội viên trong từng cấp Hội các văn kiện của Đảng, Nhà nước, Điều lệ Hội và 6 chuẩn mực đạo đức của người Luật gia. Từ đó, tạo điều kiện cho hội viên nắm chắc tôn chỉ, mục đích, tính chất, nội dung hoạt động của Hội, quyền nghĩa vụ cơ bản của hội viên...

Bên cạnh đó, tập trung nâng cao năng lực điều hành của các cấp Hội theo phương châm: thiết thực, tránh hình thức, coi trọng chất lượng, năng động, sáng tạo, phù hợp với khả năng thực tế, điều kiện cụ thể của cấp Hội. Tỉnh hội cần chủ động nghiên cứu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương để tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện về biên chế, kinh phí và cơ sở vật chất phục vụ công tác Hội.

Sự kiện - Đại hội Đại biểu Hội Luật gia tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2024-2029 (Hình 4).

Luật gia Trần Đức Long phát biểu tại đại hội. 

Mặt khác, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật của Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương. Đẩy mạnh công tác tham gia các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống. Tăng cường công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đối tượng chính sách, đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và các đối tượng đặc thù khác như người chưa thành niên, phạm nhân, người tái hòa nhập cộng đồng, đối tượng yếu thế khác. Tăng cường công tác thông tin hai chiều giữa các cấp hội, có sự kiểm tra giám sát việc thực hiện nghị quyết của đại hội và chương trình kế hoạch công tác của Hội đã đặt ra.

Ngoài ra, phát động mạnh mẽ phong trào thi đua đến các cấp hội và hội viên trong tỉnh, xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức phát động thi đua, tổ chức khen thưởng kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội. Nhân rộng điển hình tiên tiến hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ tư và hướng tới kỳ niệm 70 năm ngày thành lập Hội Luật gia Việt Nam (4/4/1955 – 4/4/2025) cũng như hướng tới những sự kiện trọng đại của đất nước và của tỉnh Đắk Lắk.

Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam tin tưởng và hy vọng rằng, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn bầu được Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh là những đồng chí tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và trí tuệ, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ, với một cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính liên tục, kế thừa trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, được cấp ủy, chính quyền địa phương, cán bộ, hội viên tín nhiệm.

Ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ VI

Với tinh thần làm việc trách nhiệm, khẩn trương, nghiêm túc và trí tuệ, Đại hội lần thứ VI của Hội Luật gia tỉnh Đắk Lắk đã bầu ra Ban chấp hành khóa VI, nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 19 người. Trong đó, Luật gia Nguyễn Tuấn Quang được bầu làm Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đắk Lắk.

Sự kiện - Đại hội Đại biểu Hội Luật gia tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2024-2029 (Hình 5).

Ban chấp hành khóa VI, nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt tại đại hội.

Nhân dịp này, Hội Luật gia Việt Nam tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đồng thời, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân; Hội Luật gia tỉnh Đắk Lắk tặng Giấy khen cho 1 tập thể, 4 cá nhân.

Sự kiện - Đại hội Đại biểu Hội Luật gia tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2024-2029 (Hình 6).

Hội Luật gia Việt Nam tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. 

Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đề nghị, ngay sau đại hội, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Luật gia tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ mới cần khẩn trương có chương trình, kế hoạch cụ thể để thực Nghị quyết đại hội, lãnh đạo chỉ đạo các cấp hội, cán bộ, hội viên phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao và những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và chi tiêu cụ thể mà Nghị quyết Đại hội VI của Hội Luật gia tỉnh đã đề ra.

Sự kiện - Đại hội Đại biểu Hội Luật gia tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2024-2029 (Hình 7).

Luật gia Nguyễn Tuấn Quang được bầu làm Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2024-2029.

Khánh Ngọc