Chủ tịch tỉnh Điện Biên: Con đường phát triển thêm rộng mở từ hạ tầng giao thông

Việc mở rộng nâng cấp sân bay Điện Biên đã mở ra cơ hội phát triển mới cho kinh tế, xã hội của Điện Biên cũng như có ý nghĩa quan trọng với vùng kinh tế Tây Bắc.