Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.