Biến động giá xăng dầu từ 15h chiều hôm nay

Chiều hôm nay, ngày 30/11, giá bán lẻ mặt hàng xăng dầu trong nước được điều chỉnh.