Thuận An thi công dự án 1.800 tỉ ở Quảng Nam: Chủ đầu tư nói gì?

Lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam cho rằng ông chủ Tập đoàn Thuận An bị bắt có ảnh hưởng đến dự án, tuy nhiên nếu nhà thầu không thực hiện đảm bảo yêu cầu sẽ chuyển khối lượng cho đơn vị khác thi công.