Tiếp đà tăng, dự báo xuất khẩu thủy sản cán mục tiêu 9,5 - 10 tỷ USD

Cùng với những tín hiệu hồi phục thị trường, dự báo xuất khẩu thủy sản đạt khoảng 9,5 tỷ USD, tăng 6% so với 2023.