DIG "tung chiêu" thu hút cổ đông đến dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

23/04/2024 16:30

Đối tượng nhận quà là toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tập đoàn DIC Corp.

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, HoSE: DIG) mới đây đã thông báo tới cổ đông của doanh nghiệp về việc nhận quà khi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 vào ngày 26/4 tới đây.

Theo đó, chương trình nhận quà sẽ diễn ra từ ngày 22/04 đến khi ĐHĐCĐ thường niên 2024 kết thúc vào ngày 26/4. Đối tượng nhận quà là toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tập đoàn DIC chốt tại ngày 20/3/2024 tham dự và biểu quyết trực tuyến hoặc trực tiếp.

Với cổ đông nắm giữ từ 1 triệu cổ phiếu trở lên, giá trị quà tặng lên đến 10 triệu đồng/cổ đông. Còn đối với cổ đông nắm giữ dưới 1 triệu cổ phiếu, giá trị quà tặng sẽ được tính bằng cách lấy số lượng cổ phiếu thực hiện quyền nhân với 10 đồng. Cụ thể, nếu cổ đông thực hiện quyền tham dự và biểu quyết đối với 130.000 cổ phiếu sẽ nhận về 1,3 triệu đồng.

Hồ sơ doanh nghiệp - DIG 'tung chiêu' thu hút cổ đông đến dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

Thông báo của DIC Corp.

Nguyên tắc nhận quà là mỗi cổ đông chỉ được nhận quà 1 lần trên tổng số lượng cổ phần thực hiện quyền (bao gồm trường hợp trực tiếp tham dự và ủy quyền tham dự) và cổ đông phải cung cấp được bằng chứng dã thực hiện quyền (Hoàn tất dăng ký tham dự và biểu quyết trực tuyến, gửi giấy ủy quyền hợp lệ trước ngày 26/4/2024).

Cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp sẽ được nhận quà theo hình thức chuyển khoản tương ứng với số cổ phiếu dự họp vào ngày tổ chức Đại hội 26/4/2024. Còn nếu tham dự trực tuyến, cổ đông cần đăng nhập đường link tham dự Đại hội, tiến hành xác nhận tham dự và thực hiện biểu quyết tất cả nội dung được đệ trình, cuối cùng là nhập thông tin vào box chat hỗ trợ trực tuyến.

Sau khi xác nhận cổ đông hoàn tất các bước trên, DIG sẽ gửi quà cho cổ đông theo tin nhắn đã nhận tại hệ thống. Trường hợp ủy quyền tham dự thì cổ đông phải gửi giấy ủy quyền bản gốc và hợp lệ về Công ty trước ngày 26/4/2024, đồng thời gửi tin nhắn thông tin nhận quà.

Ngược thời gian về quá khứ, năm 2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của DIC Corp ghi nhận tổ chức bất thành lần 1 do không đủ tỉ lệ tham dự. Tính đến 14h40 phút ngày 28/6/2023, tổng số cổ đông tham dự đại hội của công ty là 535 cổ đông, đại diện cho số cổ phần chỉ đạt 36,91% vốn điều lệ. Theo quy định, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 lần 1 của DIG bất thành.