Loạt công ty ma, phá sản như Vinashin giáng 'cú đấm' hơn 1.000 tỷ phải thu khó đòi cho 1 DN trên sàn

23/04/2024 16:12

Công ty đã phải trích lập gần như toàn bộ với hơn 1.000 tỷ đồng khoản phải không có khả năng thu hồi.

"Agriseco vẫn đang rà soát, đánh giá, phân tích, thậm chí nhờ đến cơ quan pháp luật vào cuộc tuy nhiên việc thu hồi nợ hết sức khó khăn. Bởi các tài sản này là các cổ phiếu chưa niêm yết, gần như không có giá trị đến từ các tổ chức không còn hoạt động hoặc công ty ma, do đó không có khả năng thu hồi", chia sẻ của ông Phan Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Agribank (Agriseco, mã chứng khoán AGR) tại Đại hội thường niên mới đây.

Theo BCTC quý 4/2023 của AGR, tính đến thời điểm 31/12/2023, Công ty đang có 1.127 tỷ phải thu, trong đó đã trích lập dự phòng hơn 1.098 tỷ đồng.

Trong số các khoản phải thu không có khả năng thu hồi, có:

+ Khoản phải thu 599 tỷ đồng cho khoản đầu tư đáo hạn thể hiện qua trái phiếu của Tổng Công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam (Vinasin, trước đây là Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ), AGR đã trích lập 100% cho khoản phải thu này.

+ Công ty còn có gần 500 tỷ phải thu thể hiện các khoản cam kết mua và bán lại chứng khoán phát sinh trước ngày có hiệu lực của Thông tư số 210/2012/TT-BTC về hướng dẫn hoạt động của CTCK song đến thời điểm lập BCTC, AGR vẫn chưa thu hồi được.

"Chúng tôi đã trích lập 100% giá trị phải thu khó đòi. Trong cả giai đoạn tái cơ cấu, Công ty có thu hồi được hơn 1.000 tỷ đồng. Hiện, Agriseco vẫn đang rà soát, đánh giá, phân tích, thậm chí nhờ vả cơ quan pháp luật, tuy nhiên việc thu hồi nợ hết sức khó khăn.

Đến thời điểm, Agriseco vẫn chưa thu được đồng nào mặc dù phối hợp rất tích cực với cơ quan pháp luật, ngay cả Vinashin thì doanh nghiệp này cũng đã xin làm thủ tục phá sản do đó khả năng thu hồi nợ ở doanh nghiệp này bằng 0", ông Tuấn nói.

Loạt công ty ma, phá sản như Vinashin giáng 'cú đấm' hơn 1.000 tỷ phải thu khó đòi cho 1 DN trên sàn- Ảnh 1.

Loạt công ty ma, phá sản như Vinashin giáng 'cú đấm' hơn 1.000 tỷ phải thu khó đòi cho 1 DN trên sàn- Ảnh 2.