Tổng dư nợ trái phiếu riêng lẻ tại cuối năm 2023 khoảng 1 triệu tỷ đồng, chiếm 9,9% quy mô GDP

23/04/2024 12:30

Theo Bộ Tài chính, trong năm 2023, có 88 doanh nghiệp đã phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với khối lượng gần 297 nghìn tỷ đồng, giảm 12% so với năm 2022.

Tổng dư nợ trái phiếu riêng lẻ tại cuối năm 2023 khoảng 1 triệu tỷ đồng, chiếm 9,9% quy mô GDP- Ảnh 1.

Mới đây, Bộ Tài chính đã có công văn báo cáo tình hình thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ 2023 và 2024 gửi tới lãnh đạo Chính phủ.

Theo Bộ Tài chính, trong năm 2023, có 88 doanh nghiệp đã phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với khối lượng gần 297 nghìn tỷ đồng, giảm 12% so với năm 2022. Trong đó, các tổ chức tín dụng phát hành 167 nghìn tỷ (chiếm 56,3% khối lượng phát hành), DN BĐS phát hành gần 88 nghìn tỷ (29,6%) và các DN lĩnh vực khác phát hành 42 nghìn tỷ (14,1%).

Trái phiếu của các tổ chức tín dụng toàn bộ không có bảo đảm, trong khi 97,7% trái phiếu của doanh nghiệp bất động sản phát hành có bảo đảm.

Tính đến cuối năm 2023, tổng dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ khoảng 1 triệu tỷ đồng do 432 doanh nghiệp đã phát hành, chiếm 9,9% GDP, bằng 7,4% tổng dư nợ tín dụng của nền kinh tế.

Bên cạnh việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp huy động vốn, trong năm 2023 các doanh nghiệp đã mua lại trái phiếu trước hạn, với khối lượng 248,2 nghìn tỷ đồng. Và từ đầu năm  đến 22/3/2024, các doanh nghiệp tiếp tục mua lại trái phiếu trước hạn 17,6 nghìn tỷ đồng.

Theo đó, các tổ chức tín dụng mua lại trước hạn 126 nghìn tỷ đồng, các doanh nghiệp bất động sản mua lại trước hạn 55,9 nghìn tỷ đồng, lĩnh vực khác mua lại trước hạn 66,3 nghìn tỷ đồng.

Cũng theo Bộ Tài chính, trong năm 2023 có 139 doanh nghiệp chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu với tổng giá trị khoảng 83,6 nghìn tỷ đồng, tập trung vào lĩnh vực bất động sản chiếm 50,7%, xây dựng chiếm 4,7%, thương mại, dịch vụ chiếm 21,4%, sản xuất năng lượng chiếm 5%, doanh nghiệp các lĩnh vực khác chiếm 18,3%.

Trong số 139 doanh nghiệp này, có 33 doanh nghiệp đã hoàn thành việc thanh toán gốc lãi (chậm từ 1-30 ngày) với khối lượng khoảng 5,7 nghìn tỷ đồng, 38 doanh nghiệp đã có phương án đàm phán với nhà đầu tư với khối lượng khoảng 26,1 nghìn tỷ đồng.

Đối với tình hình thanh toán gốc, lãi TPDN của 24 DN liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát theo ý kiến của Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Trong năm 2023, khối lượng trái phiếu đến hạn của các DN này là 51,2 nghìn tỷ đồng, trong đó giá trị gốc đã thanh toán và mua lại trước hạn là 32,4 nghìn tỷ đồng; dư nợ đến cuối năm 2023 là 52,5 nghìn tỷ đồng.